Elcykelpremien

Dags att uppgradera till en elcykel?

Naturvårdsverket föreslås ge bidrag till lätta elfordon – Elcykelpremien

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att Naturvårdsverket ska ansvara för utbetalning av bidraget till privatpersoner. Hur ansökan till Naturvårdsverket och ska gå till och hur stödet kan följas upp är en av de saker som utreds just nu.

Regeringens budgetproposition som lämnades 20 september är ett förslag till riksdagen. Riksdagen kommer att besluta om förslaget under hösten. 

Privatpersoner som fyllt 18 år som köper en elcykel eller en elmoped ska enligt förslaget få en premie/bidrag på 25 procent (det kommer inte gälla hobby- eller leksaksfordon). Det handlar om ett bidrag per person. Bidraget ska gälla retroaktivt från och med den 20 september 2017. Den som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel från och med detta datum ska spara kvittot för att kunna ansöka om bidraget. På kvittot måste det framgå vilket fordon det gäller, genom till exempel ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer.

Regeringens plan är att förordningen om elfordon ska träda i kraft den 1 januari 2018. Men det kan dröja en bit in på våren innan man som privatperson kan räkna med att få en premie utbetald. Mer information om bidraget kommer att finnas närmare årsskiftet. 

Regeringen föreslår att Naturvårdsverket ska ansvara för utbetalningen av bidraget till privatpersoner. Naturvårdsverket arbetar nu med frågan om hur detta ska gå till.

Frågor om detta kan ställas till Naturvårdsverkets kundtjänst

Läs mer om budgetpropositionen på regeringens webbplats

Mer information om bidraget: 

Du kan få bidrag när du byter till elcykel

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att Naturvårdsverket ska dela ut ett bidrag för elcykel och elmoped till privatpersoner. Naturvårdsverket utreder just nu bland annat hur ansökan ska gå till och hur stödet kan följas upp. Här hittar du aktuell information om bidraget.

 

 

Det är ännu inte möjligt att ansöka om bidraget för elcykel, elmoped och elmotorcykel. Det kommer att framgå på den här webbsidan när ansökan är öppen.

 

Regeringens budgetproposition, som lämnades den 20 september, är ett förslag till riksdagen. Riksdagen kommer att besluta om förslaget under hösten. I anslutning till förslaget har regeringen kommunicerat att bidraget kan komma att omfatta 25 procent av priset på fordonet, men max 10 000 kronor per fordon.

I förslaget står att den som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel från och med den 20 september 2017 ska spara kvittot för att kunna ansöka om bidraget. På kvittot måste det framgå vilket fordon det gäller, genom till exempel ett ramnummer, registreringsnummer eller annat id-nummer.

Träder i kraft den 1 januari 2018

Regeringens plan är att förordningen om elfordon ska träda i kraft den 1 januari 2018. Men det kan dröja en bit in på våren innan du som privatperson kan räkna med att få en premie utbetald. Mer information om bidraget kommer att finnas närmare årsskiftet.

Naturvårdsverket kommer att ta emot ansökningar digitalt och arbetar nu med att bestämma hur ansökningsförfarandet kommer att gå till i detalj.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via mejl eller telefon 010-698 10 00.

Bird

Elcykel